اجاره خودرو پارسیان همراه ۰۲۱-۲۲۴۵۳۰۲۰
English

سرویس، سفر، دربستی، ایاب و ذهاب

شرکت پارسیان همراه با توجه به ناوگان به روز خودروهای عمومی مدل بالای خود شامل: انواع ون، مینی بوس و اتوبوس امکان واگذاری این خودروها را جهت استفاده افراد، شرکتها و ارگانهای خصوصی و دولتی در امور ذیل دارد:
۱- ایاب و ذهاب پرسنل ادارات و کارخانجات
۲- سفرهای درون شهری و برون شهری
۳- سرویسهای دربستی روزانه و ساعتی
۴- تشریفات
۵- ترانسفر فرودگاهی
۶- اجاره ون بدون راننده