اجاره خودرو پارسیان همراه ۰۲۱-۲۲۴۵۳۰۲۰
English

لیست قیمت اجاره خودرو بدون راننده در مطمئن ترین و معتبرترین مرکز کرایه ماشین بدون راننده و اجاره خودرو با راننده پارسیان همراه به شرح ذیل می باشد. لطفا توجه نمایید که قیمتها به ریال می باشند.
اگر می خواهید از قیمتهای اجاره ماشین با راننده مطلع شوید، لیست قیمت اجاره خودرو با راننده را ببینید.

نوع خودرو
قیمت روزانه(ریال)
قیمت هفتگی(ریال)
قیمت ماهیانه(ریال)
قیمت سالیانه (ماهانه)
اضافه کیلومتر(ریال)
پراید
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو ۲۰۶
۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۰۰۰
سمند و ۴۰۵
۸۰۰٫۰۰۰
۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۰۰۰
پژو پارس
۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۰۰۰
مزدا ۳
۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۰۰۰
مزدا ۳ N
۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰
ماکسیما
۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۰۰۰
هیوندای سوناتا
۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰
هیوندای النترا
۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰
هیوندای ۳۰ I
۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰
هیوندای ولوستر
۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰
کیا اپتیما
۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
تویوتا کمری
۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
تویوتا اوریون
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
تویوتا یاریس
۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
تویوتا کرولا
۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
هیوندای سانتافه
۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
هیوندای IX35
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
کیا اپتیما ۲۰۱۴
۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
کیا کادنزا
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
کیا اسپورتیج
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
کیا موهاوی
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰
بنز کلاس E
۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰
بنز کلاس C
۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸٫۰۰۰
بنز کلاس S
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰
ب.ام.و سری ۵
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰
ب.ام.و سری ۷
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۵٫۰۰۰
ب.ام.و X6
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۵٫۰۰۰
تویوتا لندکروزر
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰
ب.ام.و X4
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۵٫۰۰۰
ب.ام.و X3
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰