اجاره خودرو پارسیان همراه ۰۲۱-۲۲۴۵۳۰۲۰ و ۰۹۱۲۳۰۹۳۴۱۰
English

سرویس، سفر، دربستی، ایاب و ذهاب

شرکت پارسیان همراه با توجه به ناوگان به روز خودروهای عمومی مدل بالای خود شامل: انواع ون، مینی بوس و اتوبوس امکان واگذاری این خودروها را جهت استفاده افراد، شرکتها و ارگانهای خصوصی و دولتی در امور ذیل دارد:
1- ایاب و ذهاب پرسنل ادارات و کارخانجات
2- سفرهای درون شهری و برون شهری
3- سرویسهای دربستی روزانه و ساعتی
4- تشریفات
5- ترانسفر فرودگاهی
6- اجاره ون بدون راننده