اجاره خودرو پارسیان همراه ۰۲۱-۲۲۴۵۳۰۲۰ و ۰۹۱۲۳۰۹۳۴۱۰
English

مشتریان محترم کرایه خودرو می توانند در چهار قالب (مشترکان ویژه – اقتصادی – طرح طلاییطرح الماس) اقدام به اجاره اتومبیل نمایند.
اجاره خودرو بدون راننده برای همه افراد بالاتر از 18 سال و دارای گواهینامه رانندگی که مدارک تضمینی مورد نیاز را تهیه نمایند مقدور می باشد. اجاره خودرو برای افرادی که فاقد گواهینامه باشند با معرفی یک نفر دارای گواهینامه به عنوان راننده مقدور می باشد. بدیهی است حضور هر دو نفر در زمان عقد قرارداد الزامی است.

– خودروها همگی در مدلهای بالا و با کارکرد پائین همراه با بیمه نامه های کامل ارائه می گردد.
– مستاجر موظف به دقت در نگهداری خودرو استیجاری و استفاده بهینه از آن می باشد.
– کیلومتر مجاز حرکت خودروها به تعداد روزهای قرارداد اجاره اتومبیل به ازای هر روز 250 کیلومتر محاسبه و در صورت حرکت بیش از حد مقرر مستاجر موظف به پرداخت مبلغ مازاد به ازاء هر کیلومتر که در لیست قیمت درج گردیده می باشد.
– کیلومتر مجاز برای خودروهای استیجاری که قرارداد ماهیانه منعقد می گردد معادل 6000 کیلومتر در یک ماه می باشد.
– هر گونه تخلف و تخطی از قوانین راهنمایی رانندگی و قوانین شرعی جمهوری اسلامی ایران به عهده مستاجر می باشد.

خودروهای مورد اجاره قراردادهای اجاره خودرو بدون راننده همگی تحت پوشش بیمه بدنه می باشند که بر حسب نوع قرارداد اجاره اتومبیل (اقتصادی، طلایی، ویژه) بیمه بدنه قابل استفاده می باشد.

تصادفات و خسارات:

1- مشتریان اقتصادی:

در تصادفات و خسارات پرداخت مابه التفاوت پرداخت نشده (فرانشیز) هزینه ها ازجانب بیمه به عهده مشتری می باشد.
در تصادفات و خسارات کلی که منجر به رنگ شدگی یا تعویض قطعه گردد پرداخت افت قیمت خودرو طبق نظر کارشناس رسمی به عهده مشتری می باشد.
پرداخت هزینه اجاره خودرو در زمان استقرار در تعمیرگاه و یا پارکینگ به عهده مشتری می باشد.

سرقت خودرو:

در صورتی که خودروی استیجاری مورد سرقت واقع شود پرداخت مابه التفاوت پرداخت نشده مبلغ خودرو (فرانشیز) از جانب بیمه که معادل تقریبی 20 درصد مبلغ خودرو می باشد به عهده مشتری می باشد.
پرداخت هزینه اجاره خودرو تا زمان دریافت چک مبلغ خودرو از جانب بیمه به عهده مشتری می باشد.

2- مشتریان طرح طلایی:

در قراردادهای کرایه اتومبیل طرح طلایی مشتری از پرداخت مابه التفاوت پرداخت نشده خسارات از جانب بیمه معاف می باشد.
در خسارات و تصادفات کلی که منجر به رنگ شدگی یا تعویض قطعه گردد پرداخت 60 درصد افت قیمت خودرو که توسط کارشناس رسمی تعیین شده است به عهده مشتری طلایی خواهد بود.
پرداخت 50 درصد از بهای اجاره خودرو درزمان استقرار در تعمیرگاه یا پارکینگ به عهده مشتری طلایی می باشد.

سرقت خودرو:

در صورتی که خودروی استیجاری مورد سرقت واقع شود مشتریان طرح طلایی ملزم به پرداخت 50 درصد فرانشیز پرداخت نشده از جانب بیمه می باشند.
پرداخت 50 درصد هزینه اجاره خودرو تا زمان دریافت چک مبلغ خودرو از جانب بیمه به عهده مشتری طلایی می باشد.

3- مشتریان طرح الماس:

مشتریان طرح الماس در تصادفات، خسارات و سرقت اتومبیل استیجاری ملزم به پرداخت هیچ هزینه ای اعم از فرانشیز، افت قیمت، خواب تعمیرگاه و غیره نمی باشند.
جهت اطلاع از شرایط طرح طلایی و الماس به بخش طرح های ویژه مراجعه فرمایید.