اجاره خودرو پارسیان همراه ۰۲۱-۲۲۴۵۳۰۲۰ و ۰۹۱۲۳۰۹۳۴۱۰
English

مدارک مورد نیاز اجاره خودرو برای مشترکین ویژه، ارگانها و ادارات، ایرانیان غیر مقیم و افراد غیر ایرانی به شرح ذیل می باشد:

مشترکین ویژه:

مشترکین ویژه (VIP) جهت عقد قراردادهای اجاره ماشین بدون راننده و دریافت خودروهای استیجاری نیازی به ارائه مدارک تضمینی ندارند.

افراد حقیقی (شخصی):

تحویل خودروی استیجاری و عقد قرارداد اجاره ماشین به افراد حقیقی با ارایه یک فقره چک به مبلغ خودرو به انضمام ارائه یکی ازموارد ذیل به عنوان تضمین پشتوانه چک میسر می باشد:
1- سند ملکی
2- جواز کسب
3- مدارک کارمندی
4- پرداخت ودیعه نقدی معادل تقریبی 10 درصد ارزش خودرو
شایان ذکر است ارایه یکی از موارد فوق کافی است.

ارگانها و ادارات:

عقد قرارداد اجاره خودرو بدون راننده با شرکتهای خصوصی بزرگ و شرکتها یا ارگانهای دولتی نیازی به ارائه مدارک تضمینی ندارد.

ایرانیان غیر مقیم:

ایرانیانی که دارای پاسپورت و یا مدارک اقامت کشور دیگری باشند با ارائه پاسپورت و پرداخت مبلغ ودیعه معادل تقریبی 1000 تا 7000 دلار متناسب با خودروی مورد نظر، می توانند اقدام به عقد قرارداد اجاره ماشین بدون راننده و دریافت خودروی استیجاری نمایند.

افراد غیر ایرانی:

مسافران غیر ایرانی جهت عقد قرارداد اجاره ماشین و دریافت خودروی استیجاری می توانند با ارائه تصویر پاسپورت و ویزا و پرداخت مبلغ ودیعه معادل تقریبی 1000 تا 7000 دلار متناسب با خودروی مورد نظر اقدام نمایند.

کلیه مدارک تضمینی همزمان با پایان قرارداد اجاره خودرو و عودت خودروی استیجاری به شخص موجر عودت می گردد.