سایت انگلیسی

شرایط : اجاره خودروهای سواری بدون راننده برای همه افراد بالای 18 سال و دارای گواهینامه رانندگی که مدارک تضمینی مورد نیاز را تهیه نمایند مقدور می باشد، اجاره خودرو برای افراد فاقد گواهینامه با معرفی یک نفر دارای گواهینامه به عنوان راننده مقدور می باشد. بدیهی است حضور هر دو نفر در زمان عقد قرار داد الزامی است.
 • خودرو ها همگی در مدلهای بالا و با کارکرد پائین همراه با بیمه نامه های کامل ارائه می گردد.
 • مستأجر موظف به دقت در نگهداری خودرو و استفاده بهینه از آن می باشد.
 • خودروهای ارائه شده به ازاء هر شبانه روز مجاز به 250 کیلومتر حرکت می باشند که در صورت حرکت بیش از حد مجاز مستأجر موظف به پرداخت مبلغ مازاد به ازاء هر کیلومتر که در لیست قیمت درج گردیده می باشد.
 • هر گونه تخلف و تخطی از قوانین راهنمائی رانندگی و قوانین شرعی به عهده مستأجر می باشد.


مدارک مورد نیاز
 1. افراد حقیقی و افراد حقوقی بخش خصوصی
 2. یک فقره چک به مبلغ خودرو به انضمام یکی از مدارک ذیل:
  1. یک فقره سند ملکی
  2. جواز کسب معتبر تهران
  3. مدارک کارمند رسمی
 3. مقیمان کشورهای اروپائی و آمریکائی:
 4. مدارک اقامت (کارت اقامت، پاسپورت) به انضمام پاسپورت ایرانی و بلیط برگشت.
  کسانی که هیچ یک از مدارک فوق را ندارند می توانند به اندازه فرانشیز بیمه بدنه خودرو با تعیین کارشناس شرکت مقادیری پول نقد به عنوان وثیقه نزد شرکت بگذارند.
  پس از عودت خودرو کلیه مدارک فوق عیناً عودت داده خواهد شد و یک فقره چک به مبلغ سه میلیون ریال بابت تضمین پرداخت خلافی از مستأجر دریافت می گردد وتا گذشت دو ماه بعد از اتمام قرارداد نزد شرکت خواهد بود.
 5. شرکتها، ادارات و سازمانهای دولتی و نیمه دولتی:
 6. قرارداد تنظیم شده فیمابین که با توافق طرفین تنظیم و تهیه می گردد.
سایت انگلیسی